Sóc Trăng xây dựng nhiều mô hình đạt hiệu quả thiết thực

BVR&MT – Để thực hiện thắng lợi công tác phối hợp năm 2019, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều cách làm hay, xây dựng nhiều mô hình đạt hiệu quả thiết thực, nhằm nâng cao đời sống cho bộ đội, hội viên CCB và nhân dân, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Đại tá Đỗ Tiến Sỹ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu.

Từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS và Hội CCB tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết liên tịch của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam về công tác “Phối hợp hoạt động giữa QĐND Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2017-2022”; phối hợp hướng dẫn cơ quan quân sự và Hội CCB các cấp tổ chức quán triệt triển khai đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang (LLVT) và cán bộ, hội viên CCB; xác định tốt chức trách, nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của 02 đơn vị; tích cực tham gia xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Lê Trung Hậu, Chủ tịch Cựu Chiến binh tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp tổ chức tuyên truyền đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong LLVT, hội viên CCB và nhân dân trong việc chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được 6.203 cuộc, có hơn 274 ngàn lượt người tham dự. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo thực hiện đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu trên giao; vận động hội viên là quân nhân dự bị và dân quân tự vệ tham gia huấn luyện, diễn tập các cấp có 1.153 hội viên CCB; Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được 54 lớp, đạt 82,98% so với chỉ tiêu. Công tác xây dựng tổ chức Hội, Câu lạc bộ Cựu quân nhân và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được hai đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện thường xuyên, đạt kết quả cao. Hiện nay, toàn tỉnh có 117 cơ sở hội , có 789 chi hội luôn duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng đúng theo quy định, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt bình quân từ 80-85% trở lên. Phát triển mới 330 hội viên, nâng hiện nay tổng số hội viên 19.581 đồng chí, đạt 73,94%. Có 93 Câu lạc bộ, trong đó có 28 Câu lạc bộ làm ăn hiệu quả, thu hút 2.642 Cựu quân nhân tại địa phương”.

Bên cạnh đó, hai đơn vị còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Đề án “Bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030”. Xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, toàn diện.

LLVT và Hội CCB tỉnh giúp địa phương xây dựng cầu giao thông nông thôn tại huyện Mỹ Tú.

Phong trào thi đua “LLVT Sóc Trăng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo – không bỏ ai lại phía sau” luôn được chú trọng; công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội luôn được thực hiện tốt, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết, Hội CCB các cấp tổ chức tặng 2.394 phần quà, với số tiền hơn 800 triệu đồng; Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội, tình thương, nghĩa tình đồng đội và nhà đại đoàn kết được 53 căn, với số tiền gần 3 tỷ đồng. Qua đó làm cho cán bộ, chiến sĩ và hội viên Hội CCB củng cố niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, phòng ngừa “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đỗ Tiến Sỹ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Năm 2020, hai đơn vị tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị phối hợp với các cấp Hội CCB nắm chắc và đánh giá đúng tình hình địa bàn; tham mưu cho chỉ huy đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống, không để xảy ra điểm nóng bất ngờ, nhất là trong dịp lễ, tết. Vận dụng và phát huy các hình thức công tác dân vận như: kết nghĩa, liên tịch, hành quân dã ngoại về vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, tổ chức lao động giúp dân, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”; làm tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tham gia xây dựng tổ chức Hội và đơn vị LLVT vững mạnh toàn diện, đủ sức bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng điển hình trong toàn lực lượng”.