Sóc Sơn – Hà Nội: Áp dụng thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường và thu gom rác thải ngõ xóm

BVR&MT – Chiều 27 tháng 3, huyện Sóc Sơn thực hiện hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thí điểm việc thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường và thu gom rác thải ngõ xóm. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Kết quả thực hiện thí điểm việc thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường huyện Sóc Sơn.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về thí điểm mô hình tổ chức thu và chỉ tiêu thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn, UBND huyện Sóc Sơn đã xây dựng kế hoạch số 2 6 về việc duy trì vệ sinh môi và thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường triển khai đến các xã, thị trấn trong huyện. Bước đầu huyện thực hiện thí điểm thu gom, vận chuyển rác tại các xã, thị trấn với tổng chiều dài trên 940 km, tần xuất thu gom 3 ngày 1 lần, tổng chi phí thực hiện duy trì vệ sinh môi trường trên 3 tỷ 900 triệu đồng.

Qua quá trình triển khai thí điểm, các cơ quan, đơn vị liên quan đã thực hiện thu gom rác thải đúng quy định 3 ngày 1 lần. Tính đến hết ngày 22 tháng 3, toàn huyện đã  thu gom, vận chuyển rác đạt trên 12 nghìn tấn, dự kiến hết tháng 3, khối lượng thu gom đạt trên 13 nghìn tấn, tăng gần 2 nghìn tấn so với dự toán duyệt ban đầu, tăng trên 1 nghìn tấn so với cùng kỳ năm trước. Toàn huyện thực hiện thu gom trên các tuyến đường đạt  916 km, còn hơn 23 km không thực hiện, do một số thôn như Dược Thượng – xã Tiên Dược, Thôn Yên Tàng, Xuân Tàng – Xã Bắc Phú, Thôn Kim Trung, Kim Hạ – xã Kim Lũ chưa bố trí được nhân công, một số thôn địa bàn đối núi, dân cư thưa thớt không cần thực hiện. Bên cạnh đó, việc thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường đến nay mới chỉ có 10 xã thu đạt từ 7 đến 44% mức phí quy định, còn 13 xã chưa thu được, đáng nói là còn một số hộ dân không thực hiện đóng phí môi trường với lý do phải thu rác đến tận gia đình, gia đình tự xử lý rác…

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Tiếp tục duy trì mô hình thu phí dịch vụ vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt theo quy định, các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các tuyến đường, hộ dân cư để có điều chỉnh phù hợp. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác vệ sinh môi trường, làm tốt việc thu phí theo quy định, thường xuyên kiểm tra để phát hiện, xử lý các trường hợp đổ rác, phế thải không đúng quy định, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức trong việc thu gom, phân loại rác tại gia đình và thực hiện đóng phí theo quy định.

Thu Thủy – Văn Trì