Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đề nghị xử lý hoạt động tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép

BVR&MT –  Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Yên Bái đã tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động của các bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn thành phố Yên Bái, các huyện Trấn Yên và Yên Bình.

Đình chỉ hoạt động đối với 14/15 điểm tập kết cát, sỏi không phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trên địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Yên Bình có 7 doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát, sỏi trên lòng sông Hồng và sông Chảy tại 8 điểm mỏ với tổng diện tích cấp phép 83,8 ha. Trong đó, thành phố Yên Bái có 4 điểm mỏ được cấp cho 4 doanh nghiệp; huyện Trấn Yên có 3 điểm mỏ cấp cho 3 doanh nghiệp và huyện Yên Bình được cấp phép cho 1 đơn vị khai thác trên sông Chảy thuộc 2 xã Hán Đà và Đại Minh.

Làm rõ trách nhiệm, ngăn chặn, xử lý hoạt động tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép

Theo kết quả thanh tra, trên địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện Yên Bình, Trấn Yên có tổng số 30 bãi tập kết cát, sỏi, trong đó có 24 bãi tập kết đang hoạt động và 6 bãi tập kết không hoạt động. Đoàn thanh tra đã thanh tra trực tiếp tại 24 bãi đang hoạt động.

Qua thanh tra cho thấy, có 18 điểm tập kết cát, sỏi của các hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Một số hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian dài và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Hầu hết các điểm tập kết cát sỏi đều chưa có hồ sơ, thủ tục về lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định.

Những tồn tại này là do ý thức chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai của người dân sử dụng đất còn hạn chế; chính quyền địa phương, đặc biệt chủ tịch UBND cấp xã chưa thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định tại Điều 208 của Luật Đất đai năm 2013. Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường, UBND cấp huyện, cấp xã chưa thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định tại Điều 143, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Sở TN&MT đề nghị UBND thành phố Yên Bái, các huyện Trấn Yên, Yên Bình làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân các quy định pháp luật về TN&MT, đặc biệt là công tác quản lý, sử dụng đất đai và việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai cho UBND cấp xã.

Đồng thời, chủ động có kế hoạch tổ chức lực lượng ngăn chặn, xử lý hoạt động tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép trên địa bàn quản lý; rà soát các hộ gia đình, cá nhân đã bị xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn và yêu cầu các chủ sử dụng đất sử dụng đất đúng mục đích được giao, các trường hợp cố tình vi phạm thì thực hiện các thủ tục thu hồi theo luật định. Sở TN&MT cũng đề nghị các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

Đình chỉ 14 điểm tập kết cát, sỏi không phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cùng đó, Sở TN&MT đã phối hợp với các sở, ngành và UBND thành phố Yên Bái, các huyện Trấn Yên và Yên Bình tổ chức rà soát hợp quy xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn các địa phương này.

Kết quả rà soát cho thấy, có 15/30 điểm tập kết cát sỏi phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó: 6 điểm tập kết đã có hồ sơ, thủ tục về đất đai; 4 điểm tập kết đang lập hồ sơ, thủ tục và 5 điểm tập kết chưa có hồ sơ, thủ tục đất đai.

15/30 điểm tập kết cát, sỏi không phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó có 14 điểm tập kết chưa có hồ sơ, thủ tục đất đai. Sở TN&MT đã yêu cầu đình chỉ hoạt động đối với 14 điểm tập kết cát, sỏi không phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện nghiêm biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo yêu cầu tại các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với từng hộ gia đình, cá nhân vi phạm.

Đối với 9/15 điểm tập kết cát, sỏi đã phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa có hồ sơ, thủ tục về lĩnh vực đất đai, Sở đề nghị khẩn trương lập hồ sơ, thủ tục để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng theo luật định, xong trước ngày 31/12/2021.