Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận những phản ánh của cơ quan báo chí

BVR&MT – Nhận được thông tin phản ánh của người dân xã Tóc Tiên, Cơ quan báo chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường đã về địa phương tìm hiểu, ghi nhận thực tế và có bài viết: “Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu): 19 năm người dân xã Tóc Tiên sống chung với ô nhiễm?” thông tin phản ánh về tình tình trạng hoạt động có gây ô nhiễm môi trường của Xưởng sản xuất bột mì Công ty TNHH MTV Hải Triều đang hoạt động trên phần đất của Trung tâm xã hội – đơn vị thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu?

Người dân tố Công ty TNHH MTV Hải Triều hoạt động gây ô nhiễm đã 19 năm nay.

Sau khi có bài viết phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH MTV Hải Triều. Ngày 24/04/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã kịp thời có văn bản trả lời những phản ánh của cơ quan báo chí. Qua đó, Sở đã cảm ơn và thể hiện sự cầu thị – ghi nhận những thông tin mà Quý báo đã phản ánh và mong muốn được phối hợp làm rõ nội dung phản ánh cũng như hướng xử lý vi phạm (nếu có).

Nội dung văn bản của Sở Lao động gửi báo: Trung Tâm xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là đơn vị thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, được thành lập từ năm 1995 (trước đây có tên là Trung Tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và được giao quản lý 60 ha đất, trong đó có nhiệm vụ tổ chức lao động sản xuất, cải thiện đời sống tinh thần cho đối tượng. Do đó, Trung Tâm xã hội có tổ chức liên kết sản xuất trồng cây cao su, chế biến bột mì với Công ty TNHH MTV Hải Triều, nhằm cải thiện đời sống tinh thần, vật chất cho đối tượng cũng như CBVC tại Trung tâm.

Văn bản của Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi tới cơ quan báo chí sau khi có bải phản ánh về hoạt động gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH MTV Hải Triều.

Thời gian qua, trong quá trình hoạt động chế biến bột mì của Công ty TNHH MTV Hải Triều, thì cử tri gần khu vực hoạt động của Công ty đã có ý kiến phản ánh về tình hình ô nhiễm, ảnh hưởng môi trường. Trên cơ sở đó, Sở đã báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các Sở, ban ngành địa phương tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của Công ty TNHH MTV Hải Triều về hoạt động chế biến bột mì.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Hải Triều đã cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, đồng thời qua ý kiến của các Sở, ban ngành: Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh gia hạn hoạt động chế biến bột mì cho Công ty TNHH MTV Hải Triều và được UBND tỉnh cho phép theo công văn số 6275/UBND-VP ngày 09/08/2016.

Từ khi có chủ trương của UBND tỉnh gia hạn hoạt động đến nay, Sở không nhận được phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri các cấp, đường giây nóng, đơn thư hay báo cáo của địa phương về việc tái ô nhiễm nơi này. Hơn nữa, việc kiểm tra thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường là trách nhiệm của các cơ quan chức năng về lĩnh vực bảo vệ môi trường và đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ.

Qua nội dung bài báo, Sở đã yêu cầu Trung tâm Xã hội báo cáo tình hình sản xuất của Công ty TNHH MTV Hải Triều thời gian qua, cũng như tình trạng ô nhiễm, thông tin dư luận và ý kiến của người dân về vấn đề ô nhiễm của Công ty TNHH MTV Hải Triều.

Đồng thời, Sở sẽ sớm phối hợp với Sở TN&MT, Công an tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan và chính quyền địa phương để tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH MTV Hải Triều. Khi có kết quả chính thức từ vụ việc trên, Sở sẽ phản hồi để quý báo được rõ trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

BAN BIÊN TẬP