Số 80: Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm nghiệp Tài nguyên Môi trường số 80 – ngày 04/03/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau:

  • 246 mã số vùng trồng sầu riêng được phê duyệt xuất khẩu Trung Quốc
  • Bộ trưởng Công thương: Không được để thiếu than cho sản xuất điện, đạm
  • Xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm đê điều trước 15/5
  • Phát triển du lịch sinh thái gắn với cứu hộ, bảo tồn ở VQG Cúc Phương

Thạch Lam – Đình Trà (Biên tập)

Tags:
CHIA SẺ