Số 78: Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm nghiệp Tài nguyên Môi trường số 78 – ngày 17/02/2023 Tạp Báo chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau:

  • Quảng Trị: Ứng cứu hơn 2.000ha vụ lúa Đông Xuân bị ngập úng
  • Tăng giá thu mua mía, mở rộng vùng nguyên liệu
  • Thanh long ruột đỏ xuất sang Nhật: vẫn cãi tới cãi lui chuyện thu phí và bản quyền
  • Bạc Liêu: Xuất khẩu 1 tỉ USD từ tôm trong năm 2023 không xa vời

Đình Trà – Tuyết Lan (Biên tập)

Tags:
CHIA SẺ