Số 73: Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm nghiệp Tài nguyên Môi trường số 73 – ngày 31/12/2022 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau:

  • Thanh long trái vụ có giá cao gấp 3 lần
  • Hàng hóa xuất sang Trung Quốc sẽ được gỡ bỏ xét nghiệm từ 8-1-2023
  • Thiên tai gây nhiều thiệt hại về người và tài sản trong năm 2022
  • 50 học sinh tiểu học tham gia Hội thao chung tay bảo vệ loài gấu

Đình Trà – Tuyết Lan (Biên tập)

Tags:
CHIA SẺ