Số 72: Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm nghiệp Tài nguyên Môi trường số 72 – ngày 24/12/2022 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau:

  • Diện tích lúa đặc sản tăng nhanh ở miền Tây
  • Cơ hội hay thách thức của ngành chăn nuôi trong tình hình mới?
  • Xuất khẩu nông sản sang EU đối diện thách thức sản xuất bền vững
  • Quảng Bình dành 20 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất muối

Đình Trà – Tuyết Lan (Biên tập)

Tags:
CHIA SẺ