Số 67: Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm nghiệp Tài nguyên Môi trường số 67 ngày 19/11/2022 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Thị phần cà phê Việt Nam tại Trung Quốc giảm mạnh
  • Thanh Hóa thu hút hơn 36.000 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
  • 200 gian hàng tham gia Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc
  • Nhu cầu của thị trường yếu, xuất khẩu tôm tháng 10 giảm sâu

Đình Trà – Tuyết Lan (Biên tập)