Số 65: Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm nghiệp Tài nguyên Môi trường số 65 ngày 05/11/2022 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Chất cải tạo đất SEA giúp sầu riêng Phú Quốc phát triển tốt
  • Xuất khẩu gạo vượt 6 triệu tấn
  • Lễ hội hoa Tam giác mạch 2022 sẽ khai mạc vào cuối tháng 11
  • Bao bì chiếm 80% thành công của sản phẩm OCOP

Đình Trà – Tuyết Lan (Biên tập)