Số 60: Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm nghiệp Tài nguyên Môi trường số 60 ngày 24/9/2022 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung chính sau đây:

  • Một vạn nông hộ tăng 17% thu nhập nhờ trồng lúa bền vững
  • BC15 và TBR225 đạt năng suất ‘khủng’ trên đất cằn Đắk Lắk
  • Trồng khổ qua hữu cơ không lo đầu ra
  • Xuất khẩu tôm đạt hơn 3 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay

Đình Trà – Tuyết Lan (Biên tập)

Tags:
CHIA SẺ