Số 34: Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm Tài nguyên Môi trường số 34 ngày 26/03/2022 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

Mở cửa thị trường cho quả bưởi và chanh sang New Zealand
– Xuất khẩu tôm vào thị trường Anh tăng đột phá so cùng kỳ
– Đề xuất sửa luật để bảo vệ rừng Tây Nguyên
– Cà Mau: Đã xác định được nguyên nhân cua chết hàng loạt trên diện rộng

Đình Trà – Tuyết Lan (Biên tập)