Số 29: Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm Tài nguyên Môi trường số 29 ngày 19/02/2022, của Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung chính sau đây:

  • ĐBSCL phát triển nông nghiệp theo ba trục “nông nghiệp sinh thái – nông thôn hiện đại – nông dân thông minh”
  • Phá rừng đặc dụng để làm đường khi chưa chuyển đổi
  • Tôm hùm kẹt ở cửa khẩu được bán với giá ‘giải cứu’
  • Tây Hồ (Hà Nội): Ông Hoàng Thanh Sơn lấn chiếm đất công, kinh doanh vật liệu xây dựng không phép, gây mất vệ sinh môi trường

Đình Trà – Tuyết Lan (Biên tập)