Số 23: Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm Tài nguyên Môi trường số 23 ngày 18/12/2021, của Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Xây dựng đối tác xanh cho nền nông nghiệp mới
  • Lời khẩn cầu từ những cánh rừng ở Lâm Đồng
  • Nuôi tôm chuyến biến tích cực nhờ ứng dụng sản phẩm sinh học
  • Đan Phượng (Hà Nội) – Công ty Thành Phát xả khói thải “đầu độc” môi trường

 

Đình Trà – Tuyết Lan (Biên tập)