Số 17 Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm Tài nguyên Môi trường số 17 – ngày 06/11/2021, của Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Phát triển mã số vùng trồng cho nông sản Đồng Tháp, An Giang
  • Ðể thủy sản thoát “thẻ vàng”
  • Phú Yên: Cá nuôi lồng chết hàng loạt, người nuôi thiệt hại nặng
  • Rác thải ùn ứ trên nhiều tuyến phố Hà Nội

 

Tuyết Lan (Biên tập)