Số 145: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên

BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 145 ngày 29/6/2024 hôm nay có các nội dung sau đây:

  • Mô hình kinh tế ba tầng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu
  • Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật chống khai thác IUU
  • Sầu riêng Việt thêm đối thủ tại thị trường Trung Quốc
  • FAO dự báo sản lượng gạo Việt Nam sẽ sụt giảm trong niên vụ 2024 – 2025

Vũ Trà (Biên tập)