Số 142: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên

BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 142 ngày 08/6/2024 hôm nay có các nội dung sau đây:

  • Ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ XVII năm 2024
  • Xuất khẩu rau quả thu về gần 2,6 tỉ USD trong 5 tháng
  • Xuất khẩu cao su tiếp tục giảm sâu
  • 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu quế thu về hơn 96 triệu USD

Vũ Trà (Biên tập)