Số 140: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên

BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 140 ngày 25/5/2024 hôm nay có các nội dung sau đây:

  • Lễ hội Trái cây Long Khánh năm 2024
  • Rừng săng lẻ miền Tây Nghệ An đẹp bậc nhất Đông Dương
  • Triển khai mô hình điểm đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao giảm phát thải
  • Sầu riêng rụng la liệt vì ‘khát’ nước, ‘sốc’ nhiệt

Vũ Trà (Biên tập)