Số 131: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 131 ngày 16/3/2024 hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Bát Xát- Lào Cai: Nâng cao tinh thần bảo vệ chăm sóc rừng
  • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
  • Ngoài tiền bán lúa, nông dân còn có thêm 100 USD/ha khi bán tín chỉ các bon
  • Cơ hội phát triển ngành rau, hoa, quả Việt Nam

Vũ Trà (Biên tập)