Số 124: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 124 ngày 20/01/2024 hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Nhìn lại năm 2023, ngành lâm nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
  • Thúc đẩy tiến trình chứng nhận Danh lục Xanh tại Việt Nam
  • Hà Tĩnh xác nhận 100 cá thể hươu đực giống đạt tiêu chí bình tuyển
  • Xã đảo bội thu từ tôm hùm xanh

Đình Trà (biên tập)