Số 122: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 122 ngày 06/01/2024 hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Đẩy mạnh kinh doanh tín chỉ carbon rừng
  • Xuất khẩu gạo đạt kỷ lục gần 4,8 tỷ USD
  • Phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp
  • Vào mùa săn cá ngừ đại dương

Đình Trà (biên tập)