Số 121: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 121 ngày 30/12/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:a

  • Ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 17,5 tỷ USD năm 2024
  • Mở đợt cao điểm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
  • Tồn kho cà phê toàn cầu có thể thấp nhất trong 12 năm
  • Xuất khẩu gạo sắp cán mốc 8 triệu tấn

Biên tập Đình Trà