Số 119: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 119 ngày 16/12/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Lang Chánh tăng cường phòng, chống cháy rừng mùa hanh khô
  • Khai mạc triển lãm Con đường lúa gạo Việt Nam
  • Năm vấn đề lưu ý trong Nghị định thư đối với quả dưa hấu tươi xuất khẩu sang Trung Quốc
  • Xuất khẩu cá tra Việt Nam cả năm ước đạt 1,8 tỷ USD

Biên tập Đình Trà