Số 120: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 129 ngày 23/12/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Việt Nam – Lào tăng cường phối hợp trong lĩnh vực lâm nghiệp
  • Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam khép lại thành công tốt đẹp
  • Việt Nam và Pháp ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp
  • Mở đợt cao điểm chống khai thác bất hợp pháp để tháo gỡ “thẻ vàng” IUU

Biên tập Đình Trà