Số 117: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 117 ngày 02/12/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Khai thác rừng trồng 11 tháng đạt 83% kế hoạch năm
  • Quy hoạch Bắc Kạn: Tập trung vào hai đột phá du lịch và kinh tế rừng
  • Tiểu vùng sông Mê Kông hành động chống ô nhiễm khói mù xuyên biên giới
  • Doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc ký kết 21 thỏa thuận, hợp đồng kinh tế

Biên tập Đình Trà