Số 116: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 116 ngày 25/11/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Lợi nhuận nông dân trồng lúa giảm hơn so với 10 năm trước
  • Giá cà phê hôm nay 25/11: Robusta tăng mạnh sau dự báo Việt Nam mất mùa
  • Giúp người làm vườn tiếp cận công nghệ tiên tiến và khách hàng mới
  • Chất lượng dinh dưỡng tổ yến Việt Nam ngang với Malaysia, Thái Lan

 

Biên tập Đình Trà