Số 115: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 115 ngày 18/11/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế nông nghiệp xanh
  • Lễ xuất khẩu chính ngạch lô tổ yến đầu tiên sang Trung Quốc
  • Miền Tây Nghệ An phát huy lợi thế và tiềm năng để thu hút đầu tư
  • Hàng trăm hộ dân Quảng Nam bị cô lập do sạt lở

 

Biên tập Đình Trà