Số 113: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 113 ngày 04/11/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Tháo gỡ khó khăn trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi
  • Nhiều địa phương tăng diện tích trồng lúa
  • Hồ Thác Bà sẽ cho 20.000 tấn cá/năm
  • Hơn 50 đơn vị tham gia không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP