Số 112: Bản tin Lâm Nông nghiệp – Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp – Môi trường Tài nguyên số 112 ngày 28/10/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Xuất khẩu 20.000 chai nước uống mật hoa dừa sang Mỹ
  • TPHCM khai mạc tuần lễ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng các vùng, miền năm 2023
  • Khai giảng lớp kiểm ngư chính quy đầu tiên ở Việt Nam
  • Kỷ niệm 30 năm Khuyến nông Việt Nam (1993-2023): Trọn một sứ mệnh đồng hành cùng nông dân vươn lên làm gi

Đình Trà (Tổng hợp tin chuyên ngành)