Số 111: Bản tin Lâm Nông nghiệp – Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp – Môi trường Tài nguyên số 111 ngày 21/10/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • 170 thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
  • Chuỗi bán lẻ là điểm tựa để nông sản Việt cất cánh
  • Mưa lớn kéo dài, hàng chục héc ta rau màu ở Hội An bị thiệt hại
  • Khai mạc Hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP lần 2 năm 2023

Đình Trà (Tổng hợp tin chuyên ngành)