Số 110: Bản tin Lâm Nông nghiệp – Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp – Môi trường Tài nguyên số 110 ngày 14/10/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền Trung
  • Giá heo hơi hôm nay 14.10.2023: Vòng xoáy thua lỗ
  • Gieo cấy vụ Đông Xuân sớm để ứng phó hạn mặn
  • 20 doanh nghiệp chăn nuôi, thủy sản được vinh danh tại Vietstock Awards 2023

Đình Trà (Tổng hợp tin chuyên ngành)