Số 11: Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường | Bảo vệ Môi trường TV

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm Tài nguyên Môi trường số 11 – ngày 25/9/2021, của Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung chính sau đây:

  • Bến Tre: Giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản sau dịch
  •  Quảng Ninh: Chủ động bảo vệ nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão
  • Quảng Ngãi: Lâm tặc ngang nhiên đốn hạ hàng chục cây cổ thụ trong rừng phòng hộ
  •  Quảng Ngãi: Cá, vịt chết bất thường trên sông Hầm Giang do doanh nghiệp xả thải?

Đình Trà – Tuyết Lan (Biên tập)