Số 107: Bản tin Lâm Nông nghiệp – Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp – Môi trường Tài nguyên số 107 ngày 23/09/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên
  • Khánh Hòa và Đắk Lắk ký kết phối hợp tiêu thụ nông sản, thủy sản
  • Gia Lai: Phát hiện gần 5 ha rừng tự nhiên bị tàn phá trái phép
  • Nông dân Tiền Giang thu hoạch lúa Hè thu chính vụ lãi cao

Đình Trà (Tổng hợp tin chuyên ngành)