Số 105: Bản tin Lâm Nông nghiệp – Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp – Môi trường Tài nguyên số 105 ngày 09/09/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Giá sầu riêng tăng cao, nhà vườn thu nhập khủng
  • Phấn đấu giá trị sản xuất vụ Đông đạt 40.000 tỷ đồng
  • Lần đầu ra mắt công nghệ phát hiện virus Tembusu trên vịt
  • Nước biển tràn vào hồ khiến hơn 10 tấn cá chết trắng.

Đình Trà (Tổng hợp tin chuyên ngành)