Số 10: Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường | Bảo vệ Môi trường TV

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm Tài nguyên Môi trường số 10 – ngày 18/9/2021, của Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung chính sau đây:

  • Hà Nội thúc đẩy tái đàn gia súc gia cầm và hạn chế rủi ro từ dịch bệnh
  • Khởi tố vụ án hình sự phá rừng tại Phú Yên
  • Cảng cá Hòn Rớ được phép hoạt động trở lại
  • Phá rừng phòng hộ phi lao ven biển để làm nhà máy điện mặt trời tại Bình Định

Tuyết Lan  (Biên tập)