Số 04: Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường | Bảo vệ Môi trường TV

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm Tài nguyên Môi trường số 04 – ngày 07/8/2021, của Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung chính sau đây.

  • Tây Ninh: Ngành nông nghiệp làm gì để thích ứng với dịch Covid-19?
  • Cháy rừng gây sự cố nghiêm trọng đường dây 500 kV Dốc Sỏi Pleiku 2
  • Thành phố HLong: Ngập rác thải sinh hoạt vì bất đồng tài chính
  • Đà Nẵng: Xử lý sự cố tràn dầu sau khi một tàu cá bị chìm trong đêm

Tuyết Lan