Số 03: Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường | Bảo vệ Môi trường TV

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm Tài nguyên Môi trường số 03 – ngày 31/7/2021, của Tạp chí Điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung chính sau đây.

  • Duy trì sản xuất, lưu thông nông sản, đảm bảo nguồn cung thực phẩm
  • Hành hung bảo vệ rừng, chiếm 1,2ha đất lâm nghiệp
  • Chủ động ứng phó dịch bệnh nuôi tôm trong điều kiện thời tiết bất thuận
  • Bình thuận: Hàng trăm ha rừng sẽ “nhường chỗ” cho hồ thuỷ lợi 10.000 tỷ?
  • Hàng nghìn tỷ đồng sai phạm tại các dự án đắc địa ở Hà Nội

Tuyết Lan