Siết chặt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

BVR&MT – Để bảo vệ tài nguyên khoáng sản phục vụ cho các công trình trọng điểm, cấp thiết đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tỉnh Ninh Thuận đang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản.

Hoạt động khai thác khoáng sản tại huyện Thuận Nam (Ninh Thuận).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền, những năm qua, công tác quản lý hoạt động khoáng sản luôn được tỉnh đặc biệt chú trọng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 25/1/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung công tác kiểm tra, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác nên tình trạng khai thác khoáng sản trái phép đã được hạn chế đáng kể; hoạt động khoáng sản dần đi vào nề nếp, tuân thủ quy định pháp luật. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản vẫn còn tồn tại, nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn kéo dài; công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản còn hạn chế…

Ông Lê Huyền cho rằng, đối với tỉnh Ninh Thuận, hiện nay nhu cầu về khoáng sản là rất lớn; đặc biệt địa phương có dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đi qua và đang triển khai thi công, cần lượng lớn nhu cầu khoáng sản để san lấp mặt bằng. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, khả năng phát sinh các vấn đề về khai thác vật liệu san lấp trái phép dọc tuyến đường và việc đầu cơ, tăng giá, ép giá vật liệu là khó tránh khỏi. Do vậy, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, UBND tỉnh đang khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế trên.

Tỉnh Ninh Thuận tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân về vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ và khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm, đảm bảo hoạt động khoáng sản tuân thủ đúng quy định pháp luật; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác cấp phép hoạt động khoáng sản, đảm bảo công khai, minh bạch và tăng thu ngân sách từ việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản…

Để phát huy hiệu quả công tác quản lý, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị các sở, ngành có liên quan và chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác hậu kiểm để kịp thời phát hiện và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác nhưng chậm triển khai xây dựng cơ bản mỏ và chậm đưa mỏ vào khai thác; không chấp hành đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ khoáng sản.

Các huyện Bác Ái, Thuận Bắc, Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Nam, những địa phương có công trình trọng điểm (cao tốc Bắc – Nam) đang thi công cần quyết liệt kiểm tra, ngăn chặn, giải tỏa kịp thời và xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản trái phép, nhất là vật liệu san lấp dọc tuyến đường cao tốc; đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc thẩm định các hồ sơ cải tạo đất sản xuất nông nghiệp có thu hồi khoáng sản, tránh tình trạng lợi dụng việc cải tạo đất để khai thác khoáng sản gây hủy hoại đất, nhất là khu vực có tuyến đường cao tốc đi qua, gồm các xã: Công Hải, Lợi Hải, Bắc Phong (huyện Thuận Bắc); Xuân Hải (huyện Ninh Hải); Phước Trung (huyện Bác Ái); Nhơn Sơn, Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn); Phước Vinh, Phước Hữu, Phước Thái (huyện Ninh Phước); Nhị Hà, Phước Hà (huyện Thuận Nam).

Ngoài ra, chính quyền các đia phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các phương tiện khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép; bố trí lực lượng để giải tỏa các điểm nóng gây mất an ninh trật tự do vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.