Sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp: Từng bước hoàn thiện các thủ tục theo kế hoạch

BVR&MT – Theo lộ trình, đến hết năm 2017, toàn tỉnh Tuyên Quang có 5 công ty TNHH MTV lâm nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi. Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi thực hiện cổ phần hóa, 4 công ty còn lại xây dựng phương án chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh bị chậm. Các cơ quan, đơn vị đang tích cực phối hợp thực hiện đảm bảo hoàn thành sớm nhất việc sắp xếp, giúp các công ty nhanh chóng ổn định sản xuất; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hợp lý trong giai đoạn mới.

Công nhân Công ty lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi chăm sóc vườn ươm cây giống, chuẩn bị cho vụ trồng rừng năm 2018.

Theo ông Triệu Đăng Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trong quá trình đo đạc, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, hồ sơ mốc giới chưa được thực hiện, do vậy khi lập phương án sử dụng đất theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường phải rà soát, đo đạc, điều chỉnh lại đảm bảo đúng với thực tế mất rất nhiều thời gian. Hiện tại, tổng diện tích của 5 công ty lâm nghiệp đang quản lý là 18.511,78 ha, trong đó diện tích đất dự kiến tiếp tục quản lý sau sắp xếp là 14.843,99 ha, còn lại là diện tích giao về cho địa phương quản lý. Một trong những nguyên nhân nữa ảnh hưởng đến tiến độ này là do số xã các công ty phải phối hợp để rà soát cụ thể, thống nhất diện tích giữ lại, trả ra trên địa bàn nhiều.

Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương hiện quản lý 4.960 ha rừng. Thực hiện sắp xếp đổi mới, công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất, phương án xác định giá trị doanh nghiệp. Hiện công ty đang xây dựng phương án chuyển đổi.

Ông Nguyễn Tiến Khanh, Phó Giám đốc Công ty cho biết, việc sắp xếp, đổi mới giúp công ty nâng cao năng lực, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch định hướng phát triển; khi mời gọi các đơn vị vào đầu tư, khả năng ứng biến với thị trường sẽ tốt hơn. Vốn điều lệ sẽ tăng lên, tinh gọn bộ máy, đưa khoa học công nghệ tiến bộ vào sản xuất, cải thiện bộ giống cũng là những thuận lợi sau chuyển đổi.

Đầu tháng 11 này, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án sử dụng đất cho 5/5 công ty TNHH một thành viên; 5/5 công ty đã hoàn thành hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp gửi Sở Tài chính thẩm định. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quy trình, kế hoạch thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi; 4 công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp gồm: Chiêm Hóa, Yên Sơn, Tuyên Bình, Sơn Dương đã xây dựng dự thảo phương án chuyển đổi của công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo quy định.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Chiêm Hóa, công ty được giao quản lý hơn 6.700 ha đất rừng. Theo phương án phê duyệt, quản lý, sử dụng đất của UBND tỉnh thì công ty được giữ lại hơn 5.500 ha, còn lại bàn giao chuyển đề địa phương quản lý. Thực hiện phương án chuyển đổi, đến nay công ty đang chỉnh sửa những thông tin liên quan theo yêu cầu của các sở, ngành. Công ty phấn đấu trong năm 2017 sẽ hoàn thành các phương án chuyển đổi và mời các thành viên góp phần tham gia hợp tác cùng công ty để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp trên địa bàn, UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc các công ty thực hiện những nội dung, công việc sắp xếp, đổi mới; thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt phương án chuyển đổi doanh nghiệp trong tháng 11-2017.