Sai phạm khai thác khoáng sản, doanh nghiệp bị phạt 330 triệu đồng

BVR&MT – UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty Cổ phần Xây dựng kiến trúc và thương mại Green House (trụ sở chính tại Lô số 8B, tầng 1 Chung cư NC2-KĐT Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội).

Ảnh minh họa.

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Xây dựng kiến trúc và thương mại Green House đã vi phạm các hành vi sau, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (đất làm vật liệu san lấp) vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản (Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 04/11/2019) từ 50% đến dưới 100%.

Cụ thể, năm 2021, Công ty Cổ phần Xây dựng kiến trúc và thương mại Green House đã khai thác 380.314,9 m³ đất ở trạng thái chặt, nguyên khai (tương ứng với 483.000 m³ đất ở trạng thái nở rời, hệ số nở rời là 1,27), đã vượt công suất được phép khai thác là 130.314,9 m³ (=380.314,9 m³ – 250.000 m³), tương ứng 52,12%. Quy định điểm b khoản 4 Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 18 Điều 2 Nghị định số 04/2022/NĐ-CP, công ty bị phạt tổng số tiền 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Xây dựng kiến trúc và thương mại Green House phải kê khai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế của kỳ báo cáo, tổng sản lượng khoáng sản đã khai thác trong báo cáo định kỳ (năm 2021) sai (thấp hơn) quá từ 10% trở lên so với số liệu sản lượng khoáng sản khai thác thực tế xác định từ nguồn thống kê chứng từ nộp thuế tài nguyên. Trong đó, năm 2021, tổng sản lượng khoáng sản khai thác thực tế là 380.314,9 m³ (đất ở trạng thái chặt, nguyên khai) nhưng trong báo cáo định kỳ là 248.225m3, đã thấp hơn 132.089,9 m³ (= 380.314,9 m³ – 248.225 m³), tương ứng 34,73%. Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 54 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP công ty này bị phạt 30 triệu đồng. Tổng số tiền phạt của các hành vi vi phạm trên là 330 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Xây dựng kiến trúc và thương mại Green House phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả cải tạo các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra theo quy định. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày, mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty Cổ phần Xây dựng kiến trúc và thương mại Green House chi trả.

Cũng trong quyết định cũng giao cho ông Đào Văn Khuê là người đại diện của tổ chức bị xử phạt để chấp hành. Trong thời hạn 10 ngày, Công ty Cổ phần Xây dựng kiến trúc và thương mại Green House phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này, nếu quá thời hạn trên mà Công ty cổ phần Xây dựng kiến trúc và thương mại Green House không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Sơn Tinh