Rác vũ trụ – Hiểm họa của Trái đất trong tương lai

BVR&MT – Rất nhiều mảnh vỡ đang trôi nổi ở những độ cao khác nhau trong không gian. Hoạt động thăm dò vũ trụ bắt đầu từ năm 1957 đã tạo ra lượng rác thải đặc biệt này, hình thành từ hơn 4.900 đợt phóng tàu vũ trụ và 200 vụ nổ trên quỹ đạo Trái đất.