Rác thải nhựa có thể được xử lý như thế nào?

BVR&MT – Rác thải nhựa được phân thành hai loại, loại có thể thái chế và loại không thể tái chế, theo đó rác thải nhựa có thể tái chế thành đồ mới hoặc dùng làm nguyên liệu sản xuất năng lượng.