Ra mắt mô hình điểm giúp đỡ phụ nữ dân tộc thiểu số

BVR&MT – Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Ðắk Lắk vừa ra mắt mô hình điểm “Mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững của hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ” tại buôn Ea Ktur, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin giai đoạn 2021 – 2025.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Đắk Lắk trao quyết định thành lập mô hình điểm cho các thành viên tham gia mô hình.

Tham gia mô hình, các thành viên được cán bộ Hội LHPN tỉnh, huyện hướng dẫn về xây dựng gia đình “Năm không, ba sạch”; hỗ trợ vay vốn ưu đãi theo quy định; lập kế hoạch tiết kiệm trong chi tiêu và lập nguồn vốn dự phòng cho gia đình để mở rộng sản xuất, tái đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề khó khăn, cấp bách của gia đình. Mô hình là hoạt động cụ thể hóa Cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế của gia đình phụ nữ DTTS tại chỗ” của Hội LHPN tỉnh Ðắk Lắk.