Quy hoạch thủy lợi, đê điều phải có chuyên gia 10 năm kinh nghiệm

BVR&MT – Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, đê điều, phòng chống lũ của tuyến sông có đê ngày 17/6/2019.
Tuyến đê sông Bùi thuộc địa phận huyện Chương Mỹ – TP. Hà Nội.

Theo đó, cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm tổ chức lựa chọn tư vấn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, tổ chức tư vấn lập quy hoạch và tổ chức tư vấn thẩm tra quy hoạch. Trong đó, yêu cầu về năng lực tổ chức tư vấn thẩm tra quy hoạch đó là tổ chức đã thực hiện việc thẩm tra ít nhất 01 quy hoạch cùng chuyên ngành, có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn đáp ứng điều kiện quy định.

Xem thêm:

Các vụ lũ lụt trên toàn cầu sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050

Đặc biệt, chuyên gia tư vấn chủ trì nhiệm vụ thẩm tra quy hoạch phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành thủy lợi, chuyên ngành liên quan đến quy hoạch cần lập, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch.

Nghị định này còn quy định Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng chống lũ của các tuyến đê.

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Văn Trì