Quy hoạch cấp nước 2 vùng kinh tế trọng điểm

BVR&MT –  Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước 2 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và phía Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

Ảnh minh họa.

 

Trong đó, với Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của 7 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng và Hưng Yên có diện tích tự nhiên khoảng 15.591 km2; phạm vi nghiên cứu quy hoạch: Bao gồm phạm vi lập quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (7 tỉnh, thành phố) và lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

Nội dung nghiên cứu lập quy hoạch gồm: Thực trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và hệ thống cấp nước; dự báo nhu cầu cấp nước; xác định nguồn cấp nước, phân vùng cấp nước và phương án quy hoạch cấp nước; đánh giá môi trường chiến lược; xác định dự án ưu tiên đầu tư, khái toán tổng kinh phí, nguồn vốn, phân kỳ đầu tư và mô hình tổ chức thực hiện; giải pháp thực hiện.

Về xác định nguồn cấp nước, phân vùng cấp nước và phương án quy hoạch cấp nước, ưu tiên đối với nguồn nước mặt từ hệ thống sông Hồng – Thái Bình, hồ thủy điện Hòa Bình, hồ Núi Cốc…; hạn chế khai thác nguồn nước ngầm; đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến các nguồn cấp nước; phân vùng cấp nước; xác định vị trí, quy mô công suất, phạm vi phục vụ các nhà máy nước cấp vùng (hiện hữu, đóng cửa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới); xác định các tuyến ống cấp nước liên vùng, giải pháp cấp nước theo phân vùng cấp nước, các địa phương trong vùng thích ứng với biến đổi khí hậu; xác định nhu cầu sử dụng đất cho các công trình đầu mối cấp nước; đề xuất mô hình đầu tư, quản lý vận hành các công trình cấp nước quy mô liên vùng, liên đô thị.

Theo Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của 8 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Tiền Giang có diện tích đất tự nhiên khoảng 30.404 km². Phạm vi nghiên cứu bao gồm phạm vi quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (8 tỉnh, thành phố) và lưu vực sông Đồng Nai, sông Vàm Cỏ.

Một trong những nội dung nghiên cứu lập quy hoạch là thực trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và hệ thống cấp nước. Cụ thể, điều tra, khảo sát, thu thập số liệu và đánh giá thực trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tình hình phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, khu công nghiệp và ảnh hưởng biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; rà soát việc triển khai thực hiện “Quy hoạch cấp nước 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020 (đối với phạm vi vùng kinh tế trọng điểm phía Nam).

Bên cạnh đó, điều tra, khảo sát và đánh giá tổng hợp hiện trạng các nguồn cấp nước của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (về trữ lượng, chất lượng các nguồn nước, khả năng khai thác nguồn nước phục vụ cho cấp nước), các công trình cấp nước (nhà máy nước, mạng lưới đường ống,…), hiện trạng sử dụng nước (khu vực đô thị, khu cụm công nghiệp và khu vực dân cư nông thôn).

Đồng thời, rà soát, đánh giá thực trạng ảnh hưởng của tác động biến đổi khí hậu, mức độ xâm nhập mặn, ô nhiễm đến các nguồn nước đang khai thác và sử dụng (nước mặt và nước ngầm); đặc biệt đối với hệ thống sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ, sông Tiền và các nhánh sông sử dụng làm nguồn cấp nước; rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức quản lý và thực hiện cấp nước đô thị, khu công nghiệp và khu vực dân cư nông thôn; việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực cấp nước.