Quy định về bảo trì công trình đường thủy nội địa

BVR&MT – Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa. Theo Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT, công trình đường thủy nội địa sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa được nghiệm thu, bàn giao để tổ chức quản lý và bảo trì.

Ảnh minh họa.

Theo đó, công trình đường thủy nội địa sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa được nghiệm thu, bàn giao để tổ chức quản lý và bảo trì. Thời gian thực hiện quản lý và bảo trì được tính từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Theo Thông tư, trình tự lập, phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa hàng năm như sau: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam rà soát, tổng hợp, lập Kế hoạch và dự toán kinh phí nhu cầu bảo trì công trình đường thủy nội địa của năm sau, trình Bộ Giao thông vận tải trước ngày 30/5 hàng năm, rà soát Danh mục công trình, hạng mục công trình chuẩn bị đầu tư trình Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/6 hàng năm. Bộ Giao thông vận tải rà soát, chấp thuận Kế hoạch nhu cầu bảo trì công trình cho năm sau trước ngày 30/6 hàng năm; tổng hợp kế hoạch và kinh phí bảo trì vào dự toán thu chi ngân sách Nhà nước hàng năm của Bộ.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam căn cứ Danh mục công trình, hạng mục chuẩn bị đầu tư được Bộ Giao thông vận tải duyệt, tổ chức phê duyệt, thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trước ngày 1/11 hàng năm…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2019 và thay thế Thông tư số 17/2013/TT-BGTVT ngày 5 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa.

Thạch Thảo