Quy định mới về điều kiện tách thửa, hợp thửa tại Bà Rịa – Vũng Tàu

BVR&MT – Ngày 19/9, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND (gọi tắt là Quyết định 44) quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Một dự án phân lô bán nền tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 2/10/2023 và thay thế Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đó.

Trong quá trình thực hiện Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND, địa phương đã gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, tại điểm c và d khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND quy định: Đối với thửa đất trong đô thị, thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000… Đối với các thửa đất ngoài đô thị, thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc được duyệt.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh chưa được bao phủ hết đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Do đó, việc giải quyết thủ tục tách thửa đất bị vướng mắc, ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân có nhu cầu chính đáng về tách thửa. Vì vậy 2 năm qua, tại các khu vực chưa có đầy đủ quy hoạch 1/500, quy hoạch phân khu 1/2000 người dân đều không thể tách thửa được.

Theo đó, tại Quyết định 44 quy định về điều kiện để tách thửa, hợp thửa là việc tách thửa phải được thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (hoặc các quy hoạch 1/2000, 1/5000, 1/10.000) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ngoài trường hợp là đất nông nghiệp.

Thửa đất sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý và đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định. Cụ thể, diện tích đất ở khi tách thửa có diện tích tối thiểu 80 m2 (riêng Côn Đảo là 60 m2), có mặt tiền không nhỏ hơn 5m và chiều sâu không nhỏ hơn 5m. Diện tích đất thương mại dịch vụ, phi nông nghiệp… có diện tích tối thiểu 10 0m2, mặt tiền không nhỏ hơn 5m và chiều sâu không nhỏ hơn 5m.

Riêng đối với đất nông nghiệp thì đất trồng lúa sau khi tách thửa có diện tích không dưới 1.000 m2 (riêng Côn Đảo là không dưới 500 m2); còn lại phải đảm bảo diện tích như trên và đồng thời có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m.

Những khu vực đất nông nghiệp nhưng có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng riêng thì thực hiện theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và hồ sơ đồ án kèm theo.

Quyết định số 44 cũng hướng dẫn trường hợp tách thửa đất ở hoặc hỗn hợp nhưng thuộc quy hoạch đất phi nông nghiệp hoặc thương mại dịch vụ; đất hỗn hợp thuộc quy hoạch đất ở; đất thuộc quy hoạch đất nông nghiệp nhưng đang có mục đích sử dụng khác theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc ban hành Quyết định số 44 sẽ kịp thời giải tỏa điểm nghẽn về việc tách thửa, hợp thửa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời gian qua; giải quyết tình trạng quyền lợi hợp pháp của một số người dân bị hạn chế khi muốn tách thửa đất nhưng không thể do bị tạm dừng để sửa đổi quyết định cũ đã kéo dài 2 năm qua.