BVR&MT – Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Quỹ Lâm Đồng) được UNBD tỉnh thành lập tháng 3/2009 và đến tháng 10/2020 được kiện toàn phù hợp với Nghị định 156/2018 của Chính phủ.

Quỹ Lâm Đồng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở NN & PTNT tỉnh. Với chức năng nhiệm vụ của Quỹ là vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. 

Đến nay, sau hơn 10 năm hoạt động Quỹ Lâm Đồng đã gắn liền với kết quả triển khai thực hiện có hiệu quả Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành hiệm vụ được giao Quỹ Lâm Đồng thường xuyên làm công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả đến hầu hết các đối tượng liên quan triển khai thực hiện chính sách: Chính quyền các cấp, các đoàn thể, đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (nhà máy thủy điện, cơ sở sản xuất nước sạch, đơn vị kinh doanh du lịch, đơn vị sản xuất công nghiệp), đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (chủ rừng, hộ nhận khoán); với nhiều hình thức: tuyên truyền trực tiếp qua các buổi truyền thông với cộng đồng, qua các phương tiện truyền thông đại chúng:  Pano áp phích và các sản phẩm truyền thông khác; qua đó đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự đồng thuận cao trong thực hiện chính sách.


Trụ sở Quỹ BV&PTR Lâm Đồng – Số 08 Trần Hưng Đạo – P3 – Tp Đà Lạt.

Theo lãnh đạo Quỹ Lâm Đồng: Việc thực hiện chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng hàng năm đã thu được một nguồn tài chính lớn ngoài ngân sách để phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, cụ thể hóa được chủ trương xã hội hóa nghề rừng của Đảng và nhà nước. Tiền thu từ Dịch vụ môi trường rừng đã hỗ trợ và giảm chi từ nguồn ngân sách của tỉnh cho nhiệm vụ Bảo vệ và phát triển rừng và góp phần tăng thêm thu nhập cho người làm nghề rừng.

Theo ghi nhận và đánh giá, đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh  có 38 nhà máy thủy điện, 18 nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch, 34 điểm du lịch và 5 cơ sở sản xuất công nghiệp phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Hàng năm các đơn vị này đã nộp từ 250 tỷ – 300 tỷ đồng . Tổng thu  tiền dịch vụ môi trường rừng 10 năm: 2.287 tỷ đồng; trong đó các nhà máy thủy điện chiếm đến 84 % tổng số tiền nộp, còn lại là các đơn vị kinh doanh nước sạch, du lịch và nước công nghiệp. Hàng năm Quỹ Lâm Đồng cũng đã thường xuyên theo dõi tham mưu các ngành chức năng kịp thời bổ sung các đơn vị phát sinh phải nộp tiền dịch vụ môi trường rừng, kiểm tra đôn đốc các đơn vị lập bảng kê và nộp tiền hàng quý, hàng năm theo quy định và đến nay cơ bản không có nợ đọng tiền dịch vụ môi trường rừng từ các đơn vị nộp tiền.

Tiền chi từ nguồn dịch vụ môi trường rừng là 250 tỷ đồng/ năm cho 350.000 ha – 380.000 ha rừng cung ứng (chiếm 72% diện tích rừng toàn tỉnh). Với đơn giá 550.000 – 650.000 đồng/ha/năm; Hiện nay, mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng ở Lâm Đồng ở mức cao, thuộc “Tốp đầu” cả nước, mức chi trả ổn định qua các năm đã tạo điều kiện cho người làm nghề rừng cũng như người dân  nhận khoán rừng ổn định cuộc sống, bởi vậy có ý thức bảo vệ rừng cũng như việc có trách nhiệm hơn. Hàng năm có trên 16.000 hộ (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn) nhận khoán bảo vệ rừng từ các chủ rừng đã có thu nhập từ 12 triệu – 18 triệu đồng/hộ/năm và đi cùng với chính sách ưu tiên cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhận khoán bảo vệ rừng của tỉnh thì nguồn thu nhập này mang tính ổn định và là một yếu tố rất quan trọng góp phần xóa đói giảm nghèo cho đối tượng này.

 Sau 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã cho thấy hiệu quả thiết thực của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng gắn liền cuộc sống thu nhập và đời sống của người dân ở địa phương. Kết quả nói trên có sự đóng góp quan trọng của Quỹ Lâm Đồng.

Pano tuyên truyền Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Trong thời gian tới, Quỹ Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng nhằm chi trả cho các chủ rừng để bảo vệ tốt vốn rừng hiện có trên địa bàn tỉnh và để thực hiện tốt công tác trồng mới 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025, Quỹ Lâm Đồng sẽ thực hiện nhiệm vụ : tiếp nhận, theo dõi và giải ngân kịp thời nguồn kinh phí phục vụ chương trình trồng 50 triệu cây xanh của tỉnh từ nguồn hỗ trợ của  các tổ chức, cá nhân đóng góp theo quy định.

Lê Hồng

CHIA SẺ