Quốc Oai (Hà Nội): Hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới

BVR&MT – Sau gần 8 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Quốc Oai có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Quốc Oai, trong những năm qua, huyện đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư trên 3.399 tỷ đồng cho xây dựng các tiêu chí từ xã đến huyện. Kinh tế xã hội chuyển biến rõ nét.

Cụ thể, công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch đã có nhiều chuyển biến, cơ cấu giống cây trồng vật nuôi chuyển đổi theo hướng tích cực, từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung cho giá trị thu nhập cao. Thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống nông dân từng bước được nâng lên, môi trường, cảnh quan nông thôn được cải thiện; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh. Chương trình xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng tạo được niềm tin và sự phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân.

Theo kế hoạch, năm 2019 huyện đặt ra mục tiêu phấn đấu: Hoàn thành các tiêu chí là huyện NTM, công nhận huyện Quốc Oai đạt chuẩn nông thôn mới và Duy trì, nâng cao 09 tiêu chí huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện. Duy trì 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí 20 xã theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, trong đó trọng tâm là: Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 1%; duy trì 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,2%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 90%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 90%; duy trì tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện là 0,46%; Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” đạt 93%; Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 04 trường; Tỷ lệ hộ dân cư nông thôn dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 95%.

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân; bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết để hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đảm bảo bền vững, ổn định chính trị, tình hình xã hội ở nông thôn, phù hợp với điều kiện của địa phương và khả năng đóng góp của nhân dân.

Thực hiện hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Rà soát điều chỉnh bổ sung các quy hoạch cấp xã, tập trung các nguồn lực đầu tư hoàn thành các công trình hạ tầng kinh tế xã hội ở tất cả các xã thị trấn và các tuyến đường kiểu mẫu của huyện phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho nhân dân. Tăng cường các biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thạch Thảo