Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng và 22 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

BVR&MT – Chiều 28/7, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua các nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng Chính phủ và 22 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ra mắt Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Duy Linh)

Cụ thể, với 479/479 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 95,99% tổng số đại biểu), Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng.

Với 476/476 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 95,39% tổng số đại biểu), Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 18 Bộ trưởng và 4 thành viên Chính phủ là Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ. Cụ thể như sau:

1. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công An
2. Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc Phòng
3. Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại Giao
4. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nội vụ
5. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp
6. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư
7. Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Tài chính
8. Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công thương
9. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Giao thông vận tải
11. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Xây dựng
12. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường
13. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông
14. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
15. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16. Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ
17. Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo
18. Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế
19. Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
20. Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
21. Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ
22. Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Các nghị quyết nêu trên có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 28/7/2021.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 27 thành viên. Theo đó, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực: Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kinh tế ngành; Khoa giáo – Văn xã.